Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022

Dit is een demo versie van de kieswijzer. Klik op de knop start om de kieswijzer te starten.

Stelling 1 / 3

Er moeten minder windmolens in de polder komen

Stelling 2 / 3

Het stelsel van fosfaatrechten moet terug gedraaid worden

Stelling 3 / 3

De stopsubsidie voor boeren moet omhoog

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Kies maximaal 3 stellingen die u extra belangrijk vindt.