Fietswijzer Tweede Kamerverkiezingen 2023

Op woensdag 22 november 2023 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Twijfel je nog over je keuze? Met onze Fietswijzer ontdek je welke politieke partij het beste bij jou past als het om fietsen gaat. Goed fietsbeleid houdt Nederland groen, gezond, leefbaar én bereikbaar.

Voor deelname aan de Fietswijzer zijn de partijen benaderd die nu in de Kamer zitten en/of volgens de peilingen kans op een zetel maken. Enkel de partijen die gereageerd hebben, zijn opgenomen in de Fietswijzer: SGP, CDA, CU, BBB, D66, GL-PvdA, PvdD, SP, Volt en VVD.

Stelling 1 / 10

Lagere snelheden: de wettelijke maximumsnelheid voor al het verkeer in de bebouwde kom moet 30 km/u worden.

In de bebouwde kom moet 30 km/u de maximumsnelheid zijn. Alleen waar dat veilig kan (vrijliggende fietspaden en veilige kruisingen) is dan nog 50 km/u toegestaan. Dit vergroot de verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Daarnaast zouden woonstraten zonder stoep een maximumsnelheid van 15 km/u moeten hebben.

Stelling 2 / 10

Het aantal slachtoffers in het verkeer stijgt en dat moet gekeerd worden. Daarom is er minimaal 1 miljard voor fietsveiligheid nodig.

De huidige investering van het Rijk is 50 miljoen per jaar, terwijl de jaarlijkse kosten van verkeersonveiligheid 27 miljard zijn volgens het Kennisinstituut voor Mobiliteit. 1 miljard zou geïnvesteerd moeten worden in het veilig maken van fietsinfrastructuur (zoals vrijliggende fietspaden, veilige oversteken, fietstunnels en vergevingsgezinde inrichting), het ophogen van de handhavingscapaciteit en gedragsinterventies als Doortrappen. Zie ook: Onze top 10 van maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren.

Stelling 3 / 10

Om het fietsen veiliger te maken, moet er vooral geïnvesteerd worden in veilige fietsinfrastructuur. Zoals veilig oversteken voor fietsers zonder auto’s tegen te komen en brede fietspaden zonder obstakels.

Fietsers verongelukken steeds vaker door aanrijdingen met gemotoriseerd verkeer (70% meer fietsdoden door een botsing met auto’s/bestelbussen in 2022 dan 2021, CBS), dus moet de prioriteit liggen bij het voorkomen van ongelukken. Een veilige infrastructuur voorkomt ook veel eenzijdige ongevallen waardoor fietsers gewond raken. Zie ook: Olifant in de openbare ruimte - Fietsersbond.

Stelling 4 / 10

In de nieuwe woongebieden moeten lopen en fietsen voorop staan en zoveel mogelijk scholen, banen en andere voorzieningen op fietsafstand liggen.

De woningnood is een groot probleem in Nederland en vraagt om bijna 1 miljoen extra woningen. Lopen en fietsen zorgen voor leefbare steden. Door nabijheid van voorzieningen centraal te stellen worden inwoners gelukkiger, gezonder en welvarender. Dat doe je door het STOMP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar Vervoer, Mobility-as-a-Service, en dan pas de privé-auto) in ruimtelijke en mobiliteitsplannen centraal te stellen, bijvoorbeeld door het op te nemen in de Nationale Omgevingsvisie. Zie ook: De 15-minutenstad: hoe doe je dat? - Fietsersbond.

Stelling 5 / 10

Binnen tien jaar moeten alle schoolomgevingen en routes naar scholen verkeersveilig zijn.

Op fietsroutes naar middelbare scholen blijkt ruim een kwart van de afgelegde afstand niet te voldoen aan richtlijnen voor veilige infrastructuur. Nog los van gevaarlijke oversteken over 80 km/u wegen en (veel) te smalle fietspaden. Zie ook: Fietsroutes naar middelbare scholen vaak nog te onveilig voor scholieren - Fietsersbond.

Stelling 6 / 10

Er moeten meer doorfietsroutes komen. Het Rijk moet samen met provincies en gemeenten investeren in een landelijk dekkend netwerk van doorfietsroutes.

Fietsen is een volwaardige modaliteit en verdient een landelijk dekkend netwerk van hoogwaardige doorfietsroutes. Doorfietsroutes zorgen voor een verandering in de verdeling van verplaatsingen per auto naar verplaatsingen per fiets. Het Rijk moet daarom mee investeren in dit netwerk.

Stelling 7 / 10

Het moet voor werknemers fiscaal aantrekkelijker zijn om met de fiets naar het werk te gaan dan met de auto.

Diverse werkgevers kiezen vrijwillig voor het hoger vergoeden van gefietste kilometers, dat kan wettelijk verplicht worden. Ook moet de leasefietsregeling en de regeling voor de  fiets van de zaak versimpeld en uitgebreid worden. 

Stelling 8 / 10

In het landelijk gebied moet er fors geïnvesteerd worden in fietspaden, fietsenstallingen, deelfietsen en overige voorzieningen bij stations en bushaltes. Zo blijft het landelijk gebied bereikbaar voor mensen zonder auto.

Juist in het landelijk gebied is de kans op vervoersarmoede of ongewenste auto-afhankelijk het grootst. Daarom is het belangrijk flink te investeren in de combinatie (e-)fiets en openbaar vervoer. De uitvoering van het Nationaal Programma Landelijk Gebied en de Ruimtelijke Voorstellen van provincies bieden de kans dit integraal aan te pakken. Zie ook: Vergeet de fiets niet in het landelijk gebied - Fietsersbond.

Stelling 9 / 10

Fietsen is één van de meest effectieve en goedkope middelen om gezondheid te bevorderen. Fietsen moet daarom meer gestimuleerd worden.

In de afgelopen 5 jaar is er een significante daling in het aantal mensen dat voldoende beweegt (RIVM, 2023). Onderzoek laat zien dat fietsen in combinatie met wandelen een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van de Beweegrichtlijnen. 40% van de volwassenen en ongeveer een kwart van de jongeren voldoet met alleen fietsen en wandelen aan de Beweegrichtlijnen (bron: RIVM, 2022). Hogere inzet op actieve mobiliteit levert daarmee een potentiële positieve bijdrage aan de volksgezondheid.

Stelling 10 / 10

Fietspaden, stallingen en voorzieningen moeten standaard geschikt worden gemaakt voor mensen met een beperking en aangepaste fietsen.

Meer dan 2 miljoen Nederlanders hebben een fysieke beperking, waardoor soms fietsen op een ‘gewone’ fiets lastig is. Het aanpassen van fietspaden naar de juiste breedte, vergevingsgezinde inrichting van de openbare ruimte en het aanpassen van fietsenstallingen moet topprioriteit hebben voor vergrijzend en fietsend Nederland. Zie ook: Fietsers met een beperking moeten meer steun krijgen - Fietsersbond.

Zijn er onderwerpen die u extra belangrijk vindt?

Kies maximaal 3 stellingen die u extra belangrijk vindt.